Ik ben Marion van der Maazen-Vissers, en woon met mijn man en kinderen in Lith. Na ruim 20 jaar ervaring in het basisonderwijs heb ik in mei 2011 de stap gezet om voor mezelf te beginnen. Gericht op individueel onderwijs, wat in stapjes wordt aangeboden, is de naam van mijn RT-praktijk ontstaan ‘1 voor 1’.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat kinderen makkelijk, vanzelf leren. Leerlingen met leerproblemen hebben het vaak moeilijk op school. De leerling ziet zijn onvermogen en weet daar soms geen raad mee. Dit kan vervelende gevolgen hebben. De leerling krijgt faalangst, is slecht te motiveren of kan zich slecht concentreren en gaat niet meer met plezier naar school. Als ouder merk je vaak als eerste dat er wat aan de hand is met je kind. Meestal is het zo dat kinderen met extra steun en aandacht zich al weer een stuk prettiger voelen. Soms is er niet echt sprake van grote problemen, maar wilt u preventieve hulp voor uw kind of wat extra ondersteuning.

Ervaringen

Mede op basis van de resultaten van de entreetoets  hebben wij gekozen voor extra ondersteuning voor rekenen voor onze zoon Bart. Wij kwamen bij 1 voor 1 terecht door goede ervaringen van anderen en het is fijn dat het in Lith is, dus lekker dichtbij! 1 voor 1 bepaald door een intake gesprek en door een rekentoets af te nemen de beginsituatie van Bart, op basis van deze resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld en besproken met de ouders. Bart is met vol goede moed  begonnen en heel erg goed vooruit gegaan en hij heeft zelf vertrouwen gekregen in het rekenen. Wekelijks huiswerk mee was geen probleem, samen oefenen met automatiseren ging dan ook vlot. Bart gaat met veel plezier naar Marion en komt enthousiast terug. Maar als er bijvoorbeeld met een ander vak als  taal niet goed gaat is er in overleg met Marion ook de mogelijkheid om dit in de lessen in te passen. Het contact tussen leerkracht en Marion is goed, d.m.v. een schrift wordt over en weer de vorderingen en aandachtspunten beschreven en is er soms ook telefonsich contact. Kortom; de persoonlijke begeleiding en aandacht wordt als zeer positief ervaren.

Groetjes Mariëtte.

Tijdens het begin van de les bespreek je eerst het huiswerk wat je de week ervoor hebt gekregen en als je dat hebt gedaan mag je een sticker plakken en als je tien stickers hebt mag je grabbelen. Dan begin je met de les bijvoorbeeld rekenen of spelling. Als je klaar bent dan krijg je nieuw huiswerk mee naar huis en schrijft Marion nog wat in het schriftje wat je krijgt voor je ouders en voor je leraar. Dan mag je nog een klein spelletje doen en dan naar huis.

Groetjes Bart.